REVIZE A PROJEKCE

Provádíme komplexní revizní činnost pro bytovou i průmyslovou výstavbu. Provádíme úplnou správu a servis revizní dokumentace v rámci bytového fondu, průmyslových objektů a technologií. Sledujeme platnou legislativu, vedeme lhůtníky a platnost revizních zpráv. Na základě provedených revizních zpráv provádíme a zadáváme odstraňování revizních závad vyplívajících v rámci prováděných oborů.

 • Provádíme revize elektro, zemnění a hromosvodů
 • Provádíme revize rozvodů zemní plyn NT, STL
 • Provádíme Revize plynových zařízení
 • Provádíme pravidelné servisní prohlídky plynových spotřebičů a zařízení
 • Provádíme školení obsluh zařízení, kotelen, apod.

Provádíme činnost projektanta v oboru elektro, MaR. Provádíme návrhy a řešení formou projektvé dokumentace, elektroinstalace, návrhy rozvaděčů silnoproudých i slaboproudých.


KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

Provádíme seřizování, opravy a kalibraci pracovních a informativních měřidel pro potravinářské, výrobní provozy a technologie. Provádíme a zajišťujeme seřizování a kalibrace měřidel.

Provádíme

 • kalibrace teploty, tlaku, hmotnosti
 • kalibrace měřícího řetězce – proudové a napěťové signály, elektrické veličiny
 • ověřování a certifikaci vážících systému na ČMI
 • ověřování a certifikaci vodoměrů
 • ověřování a certifikaci plynoměrů
 • ověřování a certifikaci průtokoměrů vzduchu

V rámci kalibrační laboratoře provádíme pravidelnou smluvní činnost externího metrologa, provádíme poradenství v rámci platné legislativy v návaznosti na HACCP pro potravinářské provozy. Zajišťujeme vedení metrologického řádu, evidence platností kalibracía ověřování měřidel. Zajišťujeme komunikaci s ČMI, sledujeme platnou legislativu a měřidla ve výrobním procesu. Vedeme písemnou dokumentaci a evidenci metrologie zákazníka. Provádíme tvorbu metrologického řádu s návazností na vnitřní normy a ISO.


ELEKTROTECHNIKA, MĚŘENÍ A REGULACE

Provádíme zajišťujeme elektroinstalační práce údržbového i investičního charakteru pro pro bytovou i průmyslovou výstavbu. V rámci provádění prací provádíme vše od projektu přes realizaci a vše končící finální revizí a projektem. Zajišťujeme a provádíme komunikaci s distributorem energií k provedení přípojek, přeložek el. instalace.

Provádíme elektroinstalační práce údržbového i investičního charakteru ve výrobních závodech. Provádíme běžnou měsíční údržbu elektro instalace na rozvodech, rozvaděčích, zařízeních a technologii. Máme zkušenosti s extrémními provozy se zvýšenou prašností (sila, skladovací prostory obilí, dopravní cesty), se zvýšeným krytím proti vodě (myčky, jateční závody) a se zvýšenými nároky na teplotu (hutní, automobilní průmysl, mrazicí, chladící boxy, apod.).

Provádíme aplikaci měřící a regulační techniky v průmyslu. Zabýváme se komplexními dodávkami, projekcí a návrhem pro energetiku, měření a regulaci elektrické energie, teploty, tlaku, koncentrace, vlhkost, viskozita, hladina kapalin a požadovaných měření pracovních médií.

Navrhujeme řešení pro měření a regulaci za pomocí senzorové a ultrazvukové techniky. Navrhujeme řešení pro využití frekvenčních měničů v provozu včetně návrhu výrobku, programování a instalace. Navrhujeme řešení použití řídicích systémů za pomocí řídících automatů PLC včetně návrhu, programování a instalace.


KOMPLEXNÍ DODÁVKY

Nadále zajišťujeme komplexní technologické dodávky pro:

 • Potravinářský průmysl
 • Zpracovatelský průmysl
 • Skladování a distribuce
 • Monitorovací systémy HACCP
 • Rekuperace a ohřevy
 • Čerpací technika, závlahové systém

VELINVESTIK, spol. s.r.o.

Dolní 244, Prostějov 796 01
+420 587 208 001
+420 608 861 232
+420 777 862 232
+420 776 632 802
info@velinvestik.com

 
 
IČ 26229293
DIČ CZ 26229293
Datová schránka: gym93de
Bank.: 4143353389/0800

VELINVESTIK, spol. s.r.o.