V E L I N V E S T I K s.r.o. - Průmyslové technologie a stavby

Revize


 

Provádíme komplexní revizní činnost pro bytovou i průmyslovou výstavbu. Provádíme úplnou správu a servis revizní dokumentace v rámci

bytového fondu, průmyslových objektů a technologií. Sledujeme platnou legislativu, vedeme lhůtníky a platnost revizních zpráv. Na základě

provedených revizních zpráv provádíme odstraňování revizních závad vyplívajících v rámci prováděných oborů.

 

Provádíme:

+ Revize elektro – pracovních nástrojů, strojů, zařízení, budov

+ Revize zemnění a hromosvodů

+ Revize rozvodů zemní plyn NT, STL

+ Revize plynových zařízení

+ Revize rozvodů PB

+ Pravidelné servisní prohlídky plynových spotřebičů a zařízení

+ Provádíme školení obsluh zařízení, kotelen, apod.