V E L I N V E S T I K s.r.o. - Průmyslové technologie a stavby

Požární ochrana


Na základě oprávnění provádíme aplikaci požárních ucpávek v bytové i průmyslové výstavbě od společnosti HILTI. Provádíme protipožární prostupy

kabelových tras – pěna, rukávy, zátky, manžety, malty. Provádíme protipožární prostupy potrubí – pěna, rukávy, zátky, manžety, malty.

Provádíme nátěry – nástřiky kabelů pro zabraňování šíření požáru. Provádíme těsnění spár protipožárním tmelem, povlakem.

 

Vše uvedené dle zákona o požární ochraně č.133/85 sb., vyhl. 246/2001 sb., vyhl. 23/2008 sb. a dále dle norem ČSN 730802, ČSN 730804, STN 92 0101.

Provádíme opakované revize požárních prostupů a ucpávek.