V E L I N V E S T I K s.r.o. - Průmyslové technologie a stavby

Metrologie


V rámci kalibrační laboratoře provádíme pravidelnou smluvní činnost externího metrologa, provádíme poradenství v rámci platné legislativy

dle zákona č. 505 / 1990 v návaznosti na HACCP pro potravinářské provozy. Zajišťujeme vedení metrologického řádu, evidence platností kalibrací

a ověřování měřidel. Zajišťujeme komunikaci s ČMI, sledujeme platnou legislativu a měřidla ve výrobním procesu.  Provádíme poradenství v dodávkách

a v pořizování nových měřidel v návaznosti na technologii provozu. Vedeme písemnou dokumentaci a evidenci metrologie zákazníka.

Provádíme tvorbu metrologického řádu s návazností na vnitřní normy a ISO, tvorbu lhůtníků pro kalibrace a ověřování.