V E L I N V E S T I K s.r.o. - Průmyslové technologie a stavby

Kalibrace


Provádíme seřizování, opravy a kalibraci pracovních a informativních měřidel pro potravinářské, výrobní provozy a technologie. Provádíme a zajišťujeme

seřizování a kalibrace měřidel dle zákona č. 505 / 1990. Provádíme poradenství v dodávkách a v pořizování nových měřidel v návaznosti na technologii

provozu. Jsme oprávněnými a certifikovanými dodavateli pro seřizování a kalibrace digitálních vah NETTO

 

Provádíme

+ kalibraci přenosných teploměrů, databank

+ kalibrace teploty, tlaku, hmotnosti

+ kalibrace měřícího řetězce – proudové a napěťové signály, elektrické veličiny

 

Zajišťujeme

+ ověřování a certifikaci vážících systému na ČMI

+ ověřování a certifikaci vodoměrů

+ ověřování a certifikaci plynoměrů

+ ověřování a certifikaci průtokoměrů vzduchu