V E L I N V E S T I K s.r.o. - Průmyslové technologie a stavby

Info o naší společnosti


V E L I N V E S T I K, spol. s.r.o.  –  K o m p l e x n í   t e c h n i c k é   ř e š e n í

Dolní 244, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 26229293, tel.: +420 608 861 232, +420 777 862 232, +420 587 208 001

 

Jsme česká společnost zabývající se komplexní péči a servisem s více jak desetiletou praxí a zkušenostmi ve stavebním a výrobním procesu.

Naše společnost byla založena v roce 2000 a vznikla postupnou transformací z původně regionální společnosti

František Žvátora – Měřící a Regulační technika, která úspěšně pracuje ve stejném oboru již  od roku 1989.

 

Hlavním cílem naší společnosti je v maximální míře vyhovět požadavku zákazníka, poskytnutím komplexního díla na klíč,

počínaje vyhodnocením investičního záměru, zpracování projektové dokumentace s vyhodnocením návratnosti investice,

vlastní realizace díla, technický a autorský dozor při realizaci, provedení závěrečných revizí a provozní zkoušek,

v neposlední řadě zajištění pravidelného servisu a zaškolení obsluhy po celou dobu provozu.

 

Hlavní obory naší činnosti:

+ Elektrotechnika

+ Měření a regulace

+ Kalibrační laboratoř (kalibrace a autorizované měření)

+ Řemesla a stavby (Vodo-topo-plyn, zámečnictví, stavebnictví)

+ Revize a projekce (Elektro, MaR, stavby, ocelové konstrukce)

 

V rámci těchto oborů provádíme komplexní technologické dodávky pro:

+ Potravinářský průmysl

+ Zpracovatelský průmysl

+ Skladování a distribuce

+ Monitorovací systémy HACCP

+ Solární systémy

+ Rekuperace a ohřevy

+ Čerpací technika, závlahové systémy