V E L I N V E S T I K s.r.o. - Průmyslové technologie a stavby

Měření emisí


 

V rámci kalibrační laboratoře provádíme autorizované měření emisí zdrojů znečišťování ovzduší a prašnosti.

Provádíme poradenství dle platné legislativy o ochraně ovzduší a zdrojů znečištění.

 

Provádíme

+ Autorizované měření emisí středních zdrojů do 5MW

+ Měření účinnosti spalovacích zdrojů

+ Stanovení, vč. vytvoření projektové dokumnetace odběrného místa

 

Zajišťujeme

+ Autorizované měření emisí všech zdrojů

+ Zpracování rozptylových studií

+ Autorizované měření emisí výrobních provozů dle hyg. požadavků