V E L I N V E S T I K s.r.o. - Průmyslové technologie a stavby

Elektrotechnika


Domovní, bytové instalace

Provádíme elektroinstalační práce údržbového i investičního charakteru pro rodinné a bytové domy u novostaveb i opravy a údržbu

na stávajících nemovitostech. V rámci provádění prací provádíme vše od projektu přes realizaci a vše končící finální revizí a projektem

skutečného stavu el. instalace. Zajišťujeme a provádíme komunikaci s distributorem energií k provedení přípojek, přeložek el. instalace apod.

 

V rámci elektroinstalací provádíme :

+ Elektroinstalační práce, kabelové rozvody, trasy, přeložky

+ Návrh, dodávka a instalace zemnění a hromosvodů

+ Návrh, řešení a dodávky rozvodů SAT, TV, LAN

+ Návrh řešení a dodávky svítidel a osvětlovací techniky

+ Návrh řešení a dodávky zabezpečovacích zařízení JABLOTRON

+ Návrh řešení a dodávky kamerových systémů

+ Návrh, projekt a vlastní výroba rozvaděčů pro silnoproudé rozvody

+ Projektování elektro, hromosvody

+ Revize elektro

 

Průmyslové, veřejné instalace

Provádíme elektroinstalační práce údržbového i investičního charakteru ve výrobních závodech. Provádíme běžnou měsíční údržbu elektro

instalace na rozvodech, rozvaděčích, zařízeních a technologii. Máme zkušenosti s extrémními provozy se zvýšenou prašností

(sila, skladovací prostory obilí, dopravní cesty), se zvýšeným krytím proti vodě (myčky, jateční závody) a se zvýšenými nároky na teplotu

(hutní, automobilní průmysl, mrazicí, chladící boxy, apod.).

Máme zkušenosti s elektro instalacemi pro veřejné osvětlení, jak pro obce, města (ulice, silnice, náměstí), tak veřejných sportovních

hal a hřišť. (fotbalové stadiony, sportovní haly, sportovní víceúčelová hřiště apod.) Zároveň provádíme pravidelnou měsíční údržbu

veřejného osvětlení areálů, ulic, měst, náměstí, provádíme správu veřejného osvětlení ve sportovním zařízení.

 

V rámci elektroinstalací provádíme :

+ Elektroinstalační práce, kabelové rozvody, trasy, přívody, odvody, ovládání apod.

+ Elektroinstalační práce a montáže v průmyslu investičního i údržbového charakteru

+ Elektroinstalační a údržbové práce v rozvodnách, trafostanicích

+ Návrh, dodávka a instalace zemnění a hromosvodů výrobních hal, objektů

+ Návrh řešení a dodávky svítidel a osvětlovací techniky pro průmysl, kanceláře, VO a sportovišť pro I, II, III třídu

+ Návrh řešení a dodávky zabezpečovacích zařízení JABLOTRON

+ Návrh řešení a dodávky kamerových systémů

+ Návrh, projekt a vlastní výroba rozvaděčů pro silnoproudé rozvody

+ Projektování elektro, hromosvody

+ Revize elektro

 

Provádíme pohotovostní 24 hod. servis dle přání zákazníka.